PAOLO ALBANI
di
Màrius Serra

    Alguna vegada hem parlat des d'aquestes ratlles de l'Oplepo, el taller de literatura potencial en italià que publica periòdicament els textos insòlits dels seus components a la manera dels Oulipo francesos. Paolo Albani, admirador incondicional de la poesia visual de Joan Brossa i editor de la revista Tèchne a Pistoia, és un dels autors més destacats de l'Oplepo. Erudit dels llenguatges inventats i de les bizarries literàries, Paolo Albani signa dos deis últims lliuraments dels potencials italians: Geometriche visioni (L'alfabeto raffigurato) i els encara inèdits Rose Osé. Ritagli poetici.
    En la primera peça - número 12 de la Biblioteca Oplepiana - Albani recull 1'artifici literari grec del technopaegnion (joc d'art en el qual el text té una forma gràfica determinada que l'acosta a una figura). Els exemples més antics d'aquests versos figuratius que acabarien desembocant en els calligrames avantguardistes pertanyen a Teòcrit. Però Albani prescindeix de la siluela tipica dels calligrames i es decanta per una imatge en negreta que sobresurti d'un pa de text. A més, decideix entrellaçar el llenguatge escrit i la imatge, de manera que cadascun dels seus textos du inscrita la figura d'una lletra diferent de l'alfabet. Majúscula. Per aconseguirho, escriu 26 pans de text de la mateixa mida (7 ratlles de 27 caràcters exactes cadascuna) i els reprodueix en tipografia d'amplada fixa. En el prinier text, totes les as van en negreta i estan situades de tal manera que la seva posició en el pa de text inscrigui una A majúscula de set versos d'alçada. Albani repeteix el costosíssim procés 26 vegades, per a totes les lletres de l'alfabet. Unes paraules inicials de Georges Perec recorden que la paciència necessària per a un procés tan complex com aquest por ser insignifìcant comparada amb el terror que provoca escriure poesia lliurement.
    La segona peça d'Albani, encara inèdita, parteix d'una erra i en pateix la desaparició. Diversos poemes breus experimenten un canvi de sentit radical quan Albani els extirpa totes les erres que duen. Aixi "incredibili mari / guardano pietrosi / l'inerzia di spirati raggi" esdevé "incedibili mai / guadano pietosi / l'inezia di spiati aggi". La neteja és total perquè totes les paraules que componen els versos duen alguna erra. A la introducció dels seus retalls poètics Albani recull un exemple en francès de Jacques Jouet -a Des ans et des ânes (Ramsay. 1988) -, en el qual el reputat escriptor oulipià retalla la ema per transformar "Sous les marches des grandes morgues, des mânes sombres et naigres forment les familles...” en "Sous les arches des grandes orgues, des ânes sobres et aigres forent les failles..." Albani també esmentna un exemple en català, aquest cop d'ateisme (en el sentit d'absència de tes). Així, "Cal que primer cerqueu la casta de les cartes acolorides, on veureu una taula amb la famosa pantera..." esdevé "Cal que primer cerqueu la casa de les cares acolorides, on veureu una aula amb la famosa panera..."
 

Avui, 10 d’abril de 1997, p. XIII.

* * *

Nel Supplemento Cultura dell'Avui, "diari independent català", del 12 giugno 2003, sempre di Serra è uscito l'articolo intitolato La bibliorgia di Albani.
Di Serra si veda anche quanto scrive sui miei esercizi oplepiani in Verbalia. Juegos de palabras y esfuerzos del ingenio literario, Ediciones Peninsula, Barcelona, 2000, pp. 199-200.


HOME  PAGE      TèCHNE    RACCONTI     POESIA VISIVA

ENCICLOPEDIE  BIZZARRE       ESERCIZI  RICREATIVI       NEWS